Banner header Quảng Bình

Danh sách các huyện của tỉnh Quảng Bình cập nhật mới nhất

Các huyện của tỉnh Quảng Bình được phân chia mới nhất vào tháng 01 năm 2021, gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 06 huyện thị. Các phân cấp nhỏ hơn gồm 151 đơn vị, trong đó có 128 đơn vị cấp xã, 15 đơn vị cấp phường và 08 đơn vị thị trấn. Hãy đọc bài viết sau đây để biết những thông tin chi tiết và mới nhất về phân cấp đơn vị hành chính của tỉnh Quảng Bình nhé!

Thành phố Đồng Hới 

danh sách các huyện của tỉnh quảng bình cập nhật mới nhất

Thành phố Đồng Hới đứng đầu sự phát triển trong số các huyện của tỉnh Quảng Bình

Tp.Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình có diện tích 155,54 km2 và dân số khoảng 103000 người. Có đường quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và đường sắt Thống Nhất Bắc Nam chạy ngang qua thành phố. Giữa lòng thành phố còn chứa đường bờ biển dài 12km.

Đơn vị hành chính của Đồng Hới gồm 09 phường và 06 xã. Tên 09 phường: Hải Thành, Đồng Phú, Bắc Lý, Nam Lý, Đồng Hải, Đồng Sơn, Phú Hải, Bắc Nghĩa, Đức Ninh Đông. Và, tên 06 xã gồm: Quang Phú, Lộc Ninh, Bảo Ninh, Nghĩa Ninh, Thuận Đức, Đức Ninh. Địa giới hành hành chính được xác định như sau:

 • Giáp huyện Bố Trạch ở phía Bắc;
 • Giáp huyện Quảng Ninh ở phía Nam;
 • Giáp biển ở phía Đông;
 • Giáp huyện Quảng Ninh và huyện Bố Trạch ở phía Tây.

Thị xã Ba Đồn – Một trong các huyện của tỉnh Quảng Bình

danh sách các huyện của tỉnh quảng bình cập nhật mới nhất

Thị xã Ba Đồn – Một trong các huyện của tỉnh Quảng Bình

Thị xã Ba Đồn là một trong các huyện của tỉnh Quảng Bình. Diện tích đất tự nhiên của thị xã đạt 16.318,28ha với dân số hơn 115000 người. Thị xã chia đơn vị hành chính thành 06 phường và 10 xã. Tên 06 phường lần lượt là: Ba Đồn, Quảng Long, Quảng Thọ, Quảng Phong, Quảng Thuận, Quảng Phúc. Tên 10 xã lần lượt là: Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Tân, Quảng Hải, Quảng Sơn, Quảng Lộc, Quảng Thủy, Quảng Văn, Quảng Hòa, Quảng Minh. Thị xã Ba Đồn được xác định địa giới hành chính như sau:

 • Giáp huyện Quảng Trạch ở phía Bắc;
 • Giáp huyện Bố Trạch ở phía Nam;
 • Giáp huyện Tuyên Hóa ở phía Tây;
 • Giáp Biển Đông ở phía Đông.

Huyện Minh Hóa 

danh sách các huyện của tỉnh quảng bình cập nhật mới nhất

Một góc chợ thuộc huyện Minh Hóa

Minh Hóa là một xã thuộc huyện miền núi của tỉnh Quảng bình. Tổng diện tích toàn huyện là 1.410 km2 với hơn 49000 người sinh sống. Huyện phân chia thành 15 đơn vị hành chính cấp dưới gồm thị trấn Quy Đạt và 14 xã. Tên 14 xã lần lượt là: Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Phúc, Hồng Hóa, Hóa Thanh, Hóa Tiến, Hóa Hợp, Xuân Hóa, Yên Hóa, Minh Hóa, Tân Hóa, Hóa Sơn, Trung Hóa, Thượng Hóa. Địa giới hành chính huyện được xác định như sau:

 • Giáp huyện Tuyên Hóa về phía Bắc;
 • Giáp huyện Bố Trạch về phía Nam;
 • Giáp Lào về phía Tây;
 • Giáp huyện Bố Trạch về phía Đông.

Huyện Tuyên Hóa 

danh sách các huyện của tỉnh quảng bình cập nhật mới nhất

Một khung cảnh đẹp thuộc huyện Tuyên Hóa

Huyện tuyên Hóa nằm về phía Tây của tỉnh Quảng Bình.  Diện tích toàn huyện là 1.149,41 km2 dân số vào khoảng 79000 người.

Toàn huyện phân chia thành 01 thị trấn Đồng Lê và 18 xã. Tên gọi các xã là: Hương Hóa, Kim Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch, Thuận Hóa, Lâm Hóa, Lê Hóa, Sơn Hóa, Đồng Hóa, Ngư Hóa, Thạch Hóa, Đức Hóa, Phong Hóa, Mai Hóa, Tiến Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng, Văn Hóa. Địa giới hành chính huyện được xã định như sau:

 • Giáp tỉnh Hà Tĩnh về phía Bắc;
 • Giáp huyện Bố Trạch ở phía Nam;
 • Giáp huyện Minh hóa và Lào ở phía Tây;
 • Giáp huyện Quảng Trạch ở phía Đông.

Huyện Quảng Trạch

danh sách các huyện của tỉnh quảng bình cập nhật mới nhất

Quảng Trạch nằm về phía Bắc của Tỉnh

Huyện Quảng Trạch nằm về phía Bắc của Quảng Bình. Diện tích toàn huyện hơn 450km2 với khoảng 95000 người dân sinh sống. Đơn vị hành chính của huyện được chi nhỏ thành 17 xã. Tên gọi các xã là: Quảng Hợp, Quảng Kim, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Châu, Quảng Thạch, Quảng Lưu, Quảng Tùng, Cảnh Dương, Quảng Tiến, Quảng Hưng, Quảng Xuân, Cảnh Hóa, Liên Trường, Quảng Phương, Phú Hòa, Quảng Thanh. Ranh giới hành chính được xác định như sau:

 • Giáp huyện tỉnh Hà Tĩnh ở phía Bắc;
 • Giáp thị xã Ba Đồn ở phía Nam;
 • Giáp huyện Tuyên Hóa ở phía Tây;
 • Giáp Biển Đông ở phía Đông.

Huyện Bố Trạch

danh sách các huyện của tỉnh quảng bình cập nhật mới nhất

Ngày nay Bố Trạch rất phát triển

Bố Trạch là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Quảng Bình với 2.123,1 km2 với khoảng 185.000 người sinh sống. Đơn vị hành chính của huyện gồm thị trấn Nông Trường Việt Trung và 15 xã. Tên gọi các xã là: Xuân Trạch, Mỹ Trạch, Hạ Trạch, Bắc Trạch, Lâm Trạch,Thanh Trạch, Liên Trạch, Phúc Trạch, Cự Nẫm, Hải Phú, Thượng Trạch, Sơn Lộc, Hưng Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch. Địa giới hành chính huyện được xác định như sau:

 • Giáp thị xã Ba Đồn và huyện Tuyên Hóa ở phía Bắc;
 • Giáp tp.Đồng Hới và huyện Quảng Ninh ở phía Nam;
 • Giáp huyện Minh Hóa và Lào ở phía Tây;
 • Giáp Biển Đông ở phía Đông.

Huyện Quảng Ninh

danh sách các huyện của tỉnh quảng bình cập nhật mới nhất

Hình ảnh mô tả huyện Quảng Ninh

Huyện có diện tích đất 1190,89 km² với hơn 90000 người dân sinh sống. Đơn vị hành chính của Quảng Ninh chia thành 01 thị trấn Quán Hàu và 14 xã. Tên gọi các xã lần lượt là:  Trường Sơn, Lương Ninh, Vĩnh Ninh, Võ Ninh, Hải Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh, Trường Xuân, Hiền Ninh, Tân Ninh, Xuân Ninh, An Ninh, Vạn Ninh. Địa giới hành chính huyện được xác định như sau:

 • Giáp Tp.Đồng Hới ở phía Bắc;
 • Giáp huyện Lệ Thủy ở phía Nam;
 • Giáp Lào ở phía Tây;
 • Giáp Biển Đông ở phía Đông.

Huyện Lệ Thủy

danh sách các huyện của tỉnh quảng bình cập nhật mới nhất

Lệ Thủy – Vùng đồng bằng sông nước

Lệ Thủy có diện tích 1.416,11 km2, với 141.380 sinh sống. Đơn vị hành chính gồm 02 thị trấn: Thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, thị trấn Kiến Giang. Gồm các xã: Hồng Thủy, Ngư Thủy Bắc, Hoa Thủy, Thanh Thủy, An Thủy, Phương Thủy, Cam Thủy, Ngân Thủy, Sơn Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy, Hưng Thủy. Còn có xã: Dương Thủy, Tân Thủy, Phú Thủy, Xuân Thủy, Mỹ Thủy, Ngư Thủy, Mai Thủy, Sen Thủy, Thái Thủy, Kim Thủy, Trường Thủy, Lâm Thủy. Địa giới hành chính được xác định như sau:

 • Giáp huyện Quảng Ninh ở phía Bắc;
 • Giáp tỉnh Quảng Trị ở phía Nam;
 • Giáp Lào ở phía Tây;
 • Giáp Biển Đồng ở phía Đông.

Qua bài viết bạn đã biết thêm về các huyện của tỉnh Quảng Bình và một số thông tin cần thiết rồi đúng không nào. Tên và địa giới hành chính có thể được thay đổi vì nhiều nhân, do đó hãy theo dõi chúng tôi để nhận được những cập nhật mới nhất nhé!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply