Banner header Quảng Bình

Chính sách bảo mật

Top10quangbinh.vn cam kết sẽ bảo mật dữ liệu riêng tư của người sử dụng. Vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu rõ hơn những cam kết mà Top10quangbinh.vn thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Mục đích và phạm vi thu thập

Dữ liệu chính thu thập trên website bao gồm: họ và tên, email, điện thoại, địa chỉ người dùng trong phần liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc bắt buộc khi gửi thông tin tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với người dùng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

User sẽ tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Top10quangbinh.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm chính sách bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có quyết định phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp cho các mục đích sau:

  • Cung cấp thông tin về sản phẩm cho người dùng nếu người dùng yêu cầu;
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mãi về sản phẩm, dịch vụ.
  • Gửi thông báo về các hoạt động trên trang web
  • Liên hệ với người dùng trong các trường hợp đặc biệt;
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ liên quan đến giao dịch
  • Theo yêu cầu của cơ quan tư pháp: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nhất định của người sử dụng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi được ban quản trị yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi

Cá nhân/Tổ chức được quyền truy cập thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận thông tin cá nhân của người dùng thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Nhân viên công ty
  • Các đối tác đã ký hợp đồng thực hiện một phần dịch vụ của Công ty. Các đối tác này sẽ tiếp nhận thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể là một phần hoặc toàn bộ thông tin theo điều khoản của hợp đồng) để hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.