Banner header Quảng Bình
trường đại học quảng bình

Tiếng ve báo hiệu mùa hè đã đến, những chùm hoa phượng đã lấp ló như những đốm lửa nhỏ sau tán lá xanh. Đây cũng là lúc kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời ...