Banner header Quảng Bình
đồi cát quang phú quảng bình

Quảng Bình là địa danh gắn liền với Phong Nha - Kẻ Bàng - khu du lịch nổi tiếng, là di sản thế giới. Tuy nhiên ở Đồng Hới có một địa điểm đáng đến nhất với bãi ...